IV İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATÇILARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIƏziz tədqiqatçılar!

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) – Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi dünyanın müxtəlif ölkələrinin iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində çalışan tədqiqatçılarını  bir araya gətirmək üçün “Tədqiqatçıların İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Beynəlxalq Elmi Konfransı”nı təşkil edir. Bu Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd elmlərarası tədqiqatların inkişafının dəstəklənməsi, elmin müasir meyilləri üzrə fikir mübadiləsinin aparılmsı və təcrübə paylaşımı, tədqiqatların əlçatanlığının və keyfiyyətinin yüksəldiməsi, eləcə də elmi əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və yeni beynəlxalq elmi platformanın yaradılması ilə bağlıdır. 2019–cu ildən etibarən hər il təşkil olunan və ənənəvi xarakter alan bu konfrans İqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində aktual elmi-praktiki problemlərin müzakirəsinə istiqamətlənir. 

İlk dəfə yalnız magistrantlar üçün təşkil olunan konfransın əhatə dairəsi sonrakı illərdə doktorantura pilləsində təhsil alan tədqiqatçılarla genişlənmişdir. Ötən illərdə konfransda iştirak üçün daha geniş tədqiqatçı təbəqələrindən müraciətlərin çoxluğunu və dünyanın 30-dan çox ölkəsinin tədqiqatçılarının bu konfransa marağını nəzərə alaraq, 2022-ci ildə təşkil ediləcək IV konfransın iqtisadiyyat və idarəetmə sahələrində tədqiqat aparan hər kəs üçün  elmi nəticələrini təqdim edə biləcəyi beynəlxalq platformaya çevriməsini nəzərdə tuturuq. Konfransda  məruzələrin təqdim edilməsi ilə yanaşı müxtəlif akademik mövzularda təlim və seminarlar, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan tədqiqatçıların və peşəkar mütəxəssislərin iştikrakı ilə workshoplar təşkil olunacaqdır. Böyük məmnuniyyətlə Sizləri konfransımızda iştirak etməyə dəvət edir və hər birinizə böyük yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.

 

Hörmətlə

Konfrans Təşkilat Komitəsi

 

Nəşr İmkanları

SCOPUS platformasında indekslənəcəkdir.">Konfransa təqdim olunmuş ingilis dilindəki tədqiqat işlərindən elm komitəsi tərəfindən seçilmiş yüksək keyfiyyətli məhdud sayda tədqiqatdan ibarət məruzələr kitabı nüfuzlu SCOPUS platformasında indekslənəcəkdir.

SPRINGER nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunacaqdır.">Yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl şəhərlər, yaşıl maliyyə və yaşıl investisiyalar, yaşıl enerji və.s kimi mövzularda konfransa təqdim olunacaq ingilis dilində yüksək keyfiyyətli tədqiqat işləri kitab halında dünyaca məşhur SPRINGER nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunacaqdır.

Konfransa 4 dildə təqdim olunmuş məruzələrdən nisbətən orta keyfiyyət standartına cavab verərək elm komitəsi tərəfindən seçilən 50 – yə yaxın məqalədən ibarət xüsusi sayı Google-Scholar, Pro-Quest, Index Copernicus International, CiteFactor, Global Impact Factor, CEEOL və. s kimi 30 – a yaxın akademik platformada indekslənən beynəlxalq elmi jurnalda nəşr olunacaqdır.

Konfrans çərçivəsində “Qarabağın İqtisadi İnkişafında İnvestisiyaları Rolu”, “Qarabağda Biznes Mühiti və KOB-ların İnkişafı”, “Qarabağın İqtisadi Potensialının Sektoral Qiymətləndirilməsi” başlıqlı kitablar nəşr olunacaqdır. Bu mövzularda konfransa təqdim olunan və elm komitəsi tərəfindən keyfiyyət standartlarına cavab verən tədqiqat işləri kitabda yer alacaqdır.

Məruzəsini konfrans günlərində təqdim etmiş digər iştirakçıların məruzələri isə beynəlxalq ISBN nömrəsi ilə konfrans məruzələr kitabı olaraq nəşr olunacaqdır. Konfrans məruzələr kitabı rəsmi saytın elektron olaraq yerləşdiriləcəkdir.

Workshoplar

847

Uğurlu Sessiyalar

20

Plenarçılar

Sponsor və Tərəfdaşlar