Konfrans dünyanın müxtəlif ölkələrindən tədqiqatçıları cəlb etmək üçün həm beynəlxalq platformalara üzv olaraq təbliğa təşviqat fəaliyyətlərini həyata keçirir həm də, nüfuzlu müxtəlif akademik platformalarda indekslənmə imkanlarını genişləndirərək daha çox tədqiqatçının marağına səbəb olur. Hər il konfrans elanları CONAL Conference Alerts, International Conference Alerts, World Conference Alerts və.s kimi platformalarda yerləşdirilir.

 

Konfransın hər il məruzələr kitabı beynəlxalq ISBN nömrəsi ilə nəşr olunur. Bundan əlavə konfrans məruzələri Pro-Quest, Ulrich’s WEB, Google-Scholar, ICI-Index Copernicus International, DAIJ, OAJI, Global Impact Factor, ResearchBib, SIndex, CiteFactor, Journal Informatics, BASE, PubGet, Index Scholar, Region-Hovedstaden, SOBIAD, AsosIndex, CEEOL, Journal Index, DRJI, Open Aire, WorldCat  və.s kimi nüfuzlu akademik platformalarda indekslənmə imkanı qazanır.