TAM MƏTN MƏRUZƏLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ ÜÇÜN SON TARİX                                       21.04.2023  

 

QƏBUL OLUNUNMUŞ MƏRUZƏLƏRİN ELANI ÜÇÜN SON TARİX                                         28.04.2023  

 

KONFRANS PROQRAMININ ELAN OLUNMASI                                                                       20.05.2023  

 

KONFRANS TARİXLƏRİ                                                                                                            22-25.06.2023