Beynəlxalq İndeksli Nüfuzlu Elmi Jurnalda Nəşr İmkanı!

Beynəlxalq İndeksli Nüfuzlu Elmi Jurnalda Nəşr İmkanı!

 4 - 7 iyun 2021 - ci il tarixlərində Gəncə şəhərində keçiriləcək III. İqtisadiyyat və İdarəetmə Sahəsində Magistr və Doktorantların Beynəlxalq Elmi Konfransı beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirməkdədir. Belə ki, ötən günlərdə Türkiyənin 30 - dan çox beynəlxalq elmi platformada indekslənən nüfuzlu elmi jurnalı olan "TURAN-SAM" jurnalı ilə əməkdaşlıq üçün razılıq əldə olunmuşdur. Razılığa əsasən üçüncü konfransın məruzələrindən seçilmiş olan 50 məruzə jurnalın xüsusi sayında nəşr olunacaqdır. 

      Qeyd etmək lazımdır ki, jurnal məqalələri dünyaca nüfuzlu Google-Scholar, Pro-Quest, Ulrich’s WEB(ABD), ICI-Index Copernicus International(Polonya/AVRUPA BİRLİĞİ), DAIJ, OAJI, Global Impact Factor, ResearchBib, SIndex, CiteFactor, JournalInformatics, BASE, PubGet, Index Scholar, Region-Hovedstaden, SOBIAD, AsosIndex, AcarIndex, Araştırmax, TopluKatalog, AkademikDİzin, Türk Eğitim Endeksi, CEEOL, JournalIndex, DRJI, OpenAıre, WorldCat vs. kimi beynəlxalq elmi jurnal indeksləri sistemlərində yerləşdirilməkdədir.

JURNALIN RƏSMİ SAYTI