III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

KONFRANSA DƏVƏT

KONFRANSA DƏVƏT

Hörmətli həmkarlar və tədqiqatçılar.

Müasir dünyada universitetlərdə aparılan tədqiqatların iqtisadiyyat üçün əhəmiyyəti getdikcə artmaqdadır. Dünyanın qabaqcıl iqtisadiyyatlarına sahib ölkələrin təhsilə və tədqiqata verdikləri önəm onların inkişafının əsas təməllərindən biridir. Eyni zamanda texnologiya və insan kapitalının xüsusilə ön plana çıxdığı müasir dövrdə universitet təhsilinin və tədqiqatlarının önəmi artmaqdadır. Bu məqsədlə həm iş dünyası ilə ali təhsil qurumlarını bir araya gətirmək, universitetlərdə aparılan tədqiqatların daha geniş təbliğatı və gənc tədqiqatçılarının qarşılıqlı fikir mübadiləsi üçün platformanın olması vacib bir məqamdır. Bütün bunları nəzərə alaraq UNEC – Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “İqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində magistr və doktorantların beynəlxalq elmi konfransı” təşkil olunur. Bu konfrans Azərbaycanda beynəlxalq standartlara cavab verən ilk konfransdır. 

2020 – ci ilin may ayında artıq ikincisi təşkil olunan konfrans ilk ilində xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Konfransın açılışında Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri başda olmaqla dövlət və özəl sektor qurumlarının rəhbər şəxsləri iştirak etmişdir. Fairmont Baku Hotelində keçirilən açılış tədbirində 500 – dən çox qonaq iştirak etmişdir. Ümumilikdə 3 gün davam edən konfransın 72 seksiyasında 21 fərqli ölkədən 31 məruzə başda olmaqla toplam 383 məruzə təqdim olunmuşdur. Konfransın açılışından öncə məruzələrin xülasələri kitab halına gətirilərək nəşr olunmuş və açılış mərasimində qonaqlara təqdim edilmişdir. Konfrans öz fəaliyyətini yekunlaşdırdıqdan sonra isə tam mətn məruzələr kitabı beynəlxalq ISBN nömrəsi ilə nəşr olunmuşdur. Bu ilki konfrans məruzələrindən seçilmiş standartlara cavab verən məruzələrin beynəlxalq akademik platformalarda indekslənməsi planlaşdırılır.

Sizi konfransımızda və Bakı şəhərində görməkdən böyük məmnunluq duyarıq. Hər birinizi səbirsizliklə gözləyirik.

 

Hörmətlə

Konfransın Təşkilat Komitəsi

 

436

Uğurlu Sessiyalar

11

Plenarçılar

Partnyor və Sponsorlar

Xəbərlər