III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Ad Soyad Ata Adı *
Ünvan *
Məruzənin Statusu *
Email *
Şifrə ( Minimum uzunluq 8 ) *
Şifrəni təsdiqləyin *
Təhsil*
Ölkə *
Mobil Telefon