III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

UNEC - Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi

28 - 30 May 2021
Bakı / Azərbaycan

Ad Soyad Ata Adı *
Ünvan *
Məruzənin Statusu *
Email *
Şifrə ( Minimum uzunluq 8 ) *
Şifrəni təsdiqləyin *
Təhsil*
Ölkə *
Mobil Telefon