III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Ad *
Soyad *
E-poçt *
Mobil Telefon
Şifrə ( Minimum uzunluq 8 ) *
Şifrəni təsdiqləyin *
Təhsil*
Universitet *
Ölkə *
Məruzənin Adı *