III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

UNEC - Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi

28 - 30 May 2021
Bakı / Azərbaycan

Bakıda magistrların beynəlxalq elmi konfransının açılış tədbiri baş tutmuşdur.

Bakıda magistrların beynəlxalq elmi konfransının açılış tədbiri baş tutmuşdur.

Mayın 31-də Bakıda "iqtisadiyyat və idarəetmə" ixtisasları üzrə magistrların I. beynəlxalq elmi konfransı öz işinə başlayıb.

 

ƏTRAFLILINK