III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Konfransın Katibliyi

Sevda Hüseynova

Sevda Hüseynova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Röya Sultanova

Röya Sultanova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Vəfa Şəfiyeva

Vəfa Şəfiyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Samir Ağayev

Samir Ağayev

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Bəsirə Babayeva

Bəsirə Babayeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Şəbnəm Ələsgərzadə

Şəbnəm Ələsgərzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Asiman Məmmədli

Asiman Məmmədli

Konfransın Dizayneri
Gülnar Məmmədova

Gülnar Məmmədova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Aytac Gözəlzadə

Aytac Gözəlzadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Ramilə Qasımova

Ramilə Qasımova

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
Aygün Xürrəmli

Aygün Xürrəmli

Hacettepe Universiteti