III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

 1. Prof. Yashar Kalbiyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 2. Prof. David Crowther-De Montford University - Böyük Britaniya
 3. Prof. Recai Coshkun - Bakircay University - Türkiyə
 4. Prof. Stephen P. Harmon - Georgia State University - ABŞ
 5. Prof. Ali Tas - Sakarya University - Türkiyə
 6. Prof. Michele Biasutti - Padova University - İtaliya
 7. Prof. Lütfihak Alpkan - İstanbul Technical University - Türkiyə
 8. Prof. William W. Cobern - Western Michigan University - ABŞ
 9. Prof. Yadulla Hasanli - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 10. Prof. Mehmet Marangoz - Muğla Sıtkı Koçman University - Turkey
 11. Prof. Remzi Altunisik - Sakarya University - Türkiyə
 12. Prof. Carlos Sousa de Reis - Coimbra University - Portuqaliya
 13. Prof. Cemal Zehir - Yildiz Technical University - Türkiyə
 14. Prof. Rasim Hasanov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 15. Prof. Adalberto A. Fischmann - Sao Paulo University - Braziliya
 16. Prof. Muhsin Halis - Kocaeli University – Türkiyə
 17. Prof. Sakit Yagubov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 18. Prof. Ege İlhan - Mersin University - Türkiyə
 19. Prof. Zahid Mammadov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 20. Prof. Murat Tash - San Antonio College - ABŞ
 21. Prof. Serdar Altinok - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Türkiyə
 22. Prof. Yurii Danko - Sumy National Agrarian University
 23. Prof. Elnur Sadigov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 24. Prof. Haldun Soydal - Selçuk Üniversitesi - Türkiyə
 25. Prof. Jae-Woong Byun - Keimyung University – Cənubi Koreya
 26. Prof. Osman Titrek - Sakarya University - Türkiyə
 27. Prof. Ayshe Tansel Cetin - Yalova University - Türkiyə
 28. Prof. Malcolm Hoare - Leicester Castle Business School – Böyük Britaniya
 29. Prof. Ahmet Ay - Selçuk Üniversitesi - Türkiye
 30. Assoc. Prof. Anar Rzayev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 31. Assoc. Prof. Mohamed Johdi Salleh - International Islamic University - Malaziya
 32. Assoc. Prof. Mahmut Hiziroglu - Istanbul University
 33. Assoc. Prof. Geray Musayev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 34. Assoc. Prof. Christer Ohlin - University of Kristianstad - İsveç
 35. Assoc. Prof. Mikayıl Zeynalov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 36. Assoc. Prof. Elsevar Guliyev - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti - Azərbaycan
 37. Assoc. Prof. Fariz Huseynli - North Dakota University - ABŞ
 38. Assoc. Prof. Asiman Guliyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 39. Assoc. Prof. Luisa Esteban - University of Zaragoza - İspaniya
 40. Assoc. Prof. Shahin Bayramov - Mingəçevir Dövlət Universiteti - Azərbaycan
 41. Assoc. Prof. Aliagha Ismayilzade - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 42. Assoc. Prof. Pablo García Sempere - University of Granada - İspaniya
 43. Assoc. Prof. Adil Huseynov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 44. Assoc. Prof. Arslan Bayram - Artvin Coruh University - Turkey
 45. Assoc. Prof. Hamid Hamidov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 46. Assoc. Prof. Hana Myslivečková - Palacky University – Çexiya
 47. Assoc. Prof. Aytan Huseynli - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 48. Assoc. Prof. Begahmet Abuseytov - Ahmet Yesevi University - Qazaxıstan
 49. Assoc. Prof. Ragif Gasımov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 50. Assoc. Prof. Ogtay Guliyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan
 51. Assoc. Prof. Davranbek Yuldashev - University of Economy and Enterprise - Kyrgyzstan
 52. Assist. Prof. Nurhodja Akbulayev - Azerbaijan State University of Economics - Azerbaijan
 53. Dr. Habibullah Habib - Kabul University - Afghanistan
 54. Dr. Neman Muradli - Azerbaijan State University of Economics - Azerbaijan
 55. Dr. Slawomir Krzychala - University of Lower Silesia - Poland
 56. Dr. Adil Ahmadov - Azerbaijan State University of Economics