III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Prof. Yashar Kalbiyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Prof. David Crowther-De Montford University - Böyük Britaniya

Prof. Recai Coshkun - Bakircay University - Türkiyə

Prof. Stephen P. Harmon - Georgia State University - ABŞ

Prof. Ali Tas - Sakarya University - Türkiyə

Prof. Michele Biasutti - Padova University - İtaliya

Prof. Lütfihak Alpkan - İstanbul Technical University - Türkiyə

Prof. William W. Cobern - Western Michigan University - ABŞ

Prof. Yadulla Hasanli - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Prof. Remzi Altunisik - Sakarya University - Türkiyə

Prof. Carlos Sousa de Reis - Coimbra University - Portuqaliya

Prof. Cemal Zehir - Yildiz Technical University - Türkiyə

Prof. Becet Broshori - Prishtina University - Kosova

Prof. Rasim Hasanov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Prof. Adalberto A. Fischmann - Sao Paulo University - Braziliya

Prof. Muhsin Halis - Kocaeli University – Türkiyə

Prof. Sakit Yagubov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Prof. Ege İlhan - Mersin University - Türkiyə

Prof. Zahid Mammadov – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Prof. Murat Tash - San Antonio College - ABŞ

Prof. Elnur Sadigov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Prof. Jae-Woong Byun - Keimyung University – Cənubi Koreya

Prof. Osman Titrek - Sakarya University - Türkiyə

Prof. Ayshe Tansel Cetin - Yalova University - Türkiyə

Prof. Malcolm Hoare - Leicester Castle Business School – Böyük Britaniya

Assoc. Prof. Anar Rzayev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Mohamed Johdi Salleh - International Islamic University - Malaziya

Assoc. Prof. Geray Musayev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Christer Ohlin - University of Kristianstad - İsveç

Assoc. Prof. Mikayıl Zeynalov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Elsevar Guliyev - Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Asiman Guliyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Luisa Esteban - University of Zaragoza - İspaniya

Assoc. Prof. Shahin Bayramov - Mingəçevir Dövlət Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Aliagha Ismayilzade - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Pablo García Sempere - University of Granada - İspaniya

Assoc. Prof. Adil Huseynov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Arslan Bayram - Artvin Coruh University - Turkey

Assoc. Prof. Hamid Hamidov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Hana Myslivečková - Palacky University – Çexiya

Assoc. Prof. Aytan Huseynli - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Begahmet Abuseytov - Ahmet Yesevi University - Qazaxıstan

Assoc. Prof. Ragif Gasımov - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Ogtay Guliyev - Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti - Azərbaycan

Assoc. Prof. Davranbek Yuldashev - University of Economy and Enterprise - Kyrgyzstan

Assist. Prof. Nurhodja Akbulayev - Azerbaijan State University of Economics - Azerbaijan

Dr. Shahriyar Mukhtarov - Azerbaijan State University of Economics - Azerbaijan

Dr. Habibullah Habib - Kabul University - Afghanistan

Dr. Neman Muradli - Azerbaijan State University of Economics - Azerbaijan

Dr. Slawomir Krzychala - University of Lower Silesia - Poland