III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Konfrans Haqqında

Konfrans Haqqında

Bu konfrans Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) – Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisaslarında təhsil alan həm yerli, həm də xarici ali təhsil müəssisələrinin magistr və doktorantlarını bir araya gətirən elmi konfransdır. Konfransın əsas məqsədi multidisiplinar tədqiqatların inkişafına töhfələr vermək, magistr tədqiqatlarının nəticələrini bölüşmək və fikir mübadiləsi aparmaq, eyni zamanda tədqiqatların keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə beynəlxalq elmi platforma yaratmaqdır. Birincisi 2019 – cu ilin 31 may – 2 iyun tarixlərində təşkil olunan konfransın ilk ilində ölkənin öndə gələn təhsil, dövlət və özəl sektor qurumları və müstəqil ekspertlər tərəfindən təqdirə layiq hesab olunmuşdur. Konfransın açılışında AR Təhsil Nazirinin və dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərinin iştirak etmişdir.  Konfrans zamanı plenar çıxışlar zamanı akademik dünyanın nüfuzlu şəxsləri çıxış edirlər. Xarici ölkələrdən olan magistr və doktorantlar da bu konfransa xüsusi maraq göstərirlər. Təsadüfi deyil ki, ötən konfransa dünyanın 25 – dən çox ölkəsindən məruzələr göndərilmişdir. 2020 – ci ildə ikincisi keçirilməsi planlaşdırılan konfransın beynəlxalq ISBN nömrəli məruzələr kitabı nəşr olunacaq və standartlara uyğun olan seçilmiş məruzələrin müxtəlif akademik bazalarda indekslənməsi üçün müraciət olunacaqdır.