III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Hər il müxtəlif konfrans platformaları vasitəsi ilə bütün dünyadakı tədqiqatçıları konfransımıza cəlb etmək üçün elanlar yerləşdirilir. Bu istiqamətdə;

  1. CONAL Conference Alerts
  2. International Conference Alerts
  3. World Conference Alerts 

kimi platformalar vasitəsi ilə konfransın təbliğat və təşviqatı üçün birlikdə fəaliyyətlər həyata keçirilməkdədir. Bununla yanaşı konfransın hər il tam mətn məruzələr kitabı beynəlxalq ISBN nömrəsi ilə nəşr olunur və daha sonra Google Books platformasında yerləşdirilir. Bundan əlavə konfransda təqdim olunmuş elmi məruzələrdən seçilmiş olan məruzələr dünyanın nüfuzlu müxtəlif indeks və platformalarında yer alan beynəlxalq elmi jurnalda xüsusi sayı olaraq nəşr olunmaqdadır.