III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Dayanıqlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Hər il müxtəlif konfrans platformaları vasitəsi ilə bütün dünyadakı tədqiqatçıları konfransımıza cəlb etmək üçün elanlar yerləşdirilir. Bu istiqamətdə;

  1. CONAL Conference Alerts
  2. International Conference Alerts
  3. World Conference Alerts 

kimi platformalar vasitəsi ilə konfransın təbliğat və təşviqatı üçün birlikdə fəaliyyətlər həyata keçirilməkdədir. Bununla yanaşı konfransın hər il tam mətn məruzələr kitabı beynəlxalq ISBN nömrəsi ilə nəşr olunur və daha sonra Google Books platformasında yerləşdirilir. Konfransın gələcəkdə akademik dünyanın nüfuzlu indekslərindən olan Google Scholar və digər akademik platformalarda indekslənməsi üzrə işlər həyata keçirilir.