III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

2021

2020

Kamal Mirzəyev (Azərbaycan)

Kamal Mirzəyev (Azərbaycan)

Strateji İnsan Resursları Sistemində Təmin Fəaliyyətinin Ölçülməsi və Qiymətləndirilməsi
Sevinj Mammadov (USA)

Sevinj Mammadov (USA)

How Education and Training Affect the Economy
Sezgin Uysal (Türkiyə)

Sezgin Uysal (Türkiyə)

Politik Risk ve Enerji Fiyatları İlişkisi: İktisat Tarihinden Doğal Bir Deney
Александр Ляш (Россия)

Александр Ляш (Россия)

Эффективное Управление Денежными Средствами На Основе Финансовых Технологий

2019

Məsumə Talıbova

Məsumə Talıbova

İnsanların düşüncə tərzinin maliyyə bazarlarının inkişafına təsiri
Vasif Mahmudov

Vasif Mahmudov

Derivative financial instruments as the prospect of development of international financial market
Aysel Hüseynova

Aysel Hüseynova

İşletmelerde stratejik yönetim sürecinde performans ölçümünde balanced scorecard-in (BSC) rolü
İsa Qurbanov

İsa Qurbanov

Проблема конкурентоспособности Азербайджанской экономики