III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Bizə Mesaj Yazın

Əlaqə Məlumatlar

  • Ünvan
    Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) IV tədris binası Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi
  • Mobil Telefon
    +994 12 440 66 32