III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

UNEC - Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi

28 - 30 May 2021
Bakı / Azərbaycan

TAM MƏTN MƏRUZƏLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ ÜÇÜN SON TARİX                         01.04.2020

QƏBUL OLUNUNMUŞ MƏRUZƏLƏRİN ELANI ÜÇÜN SON TARİX                        25.04.2020

KONFRANSDA İŞTİRAK ÜÇÜN QEYDİYYATIN SON TARİXİ                                  10.05.2020

KONFRANS PROQRAMININ ELAN OLUNMASI                                                       20.05.2020

KONFRANS TARİXLƏRİ                                                                       29.05.2020 – 31.05.2020