III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

TAM MƏTN MƏRUZƏLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ ÜÇÜN SON TARİX                         10.05.2021

QƏBUL OLUNUNMUŞ MƏRUZƏLƏRİN ELANI ÜÇÜN SON TARİX                         20.05.2021

KONFRANS PROQRAMININ ELAN OLUNMASI                                                    25.05.2021

KONFRANS TARİXLƏRİ                                                              04.06.2021 – 07.06.2021