III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

KONFRANS İŞTİRAK HAQQI

Konfransda iştirak haqqı Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün 100 AZN, xarici ölkə vətəndaşları üçün isə 50 AVRO təşkil edir. Konfrans iştirak haqqına aşağıdakılar daxildir
 
               Konfransda iştirak sertifikatı
               Konfrans çantası
               Konfrans yaxa kartı
               Konfransın xülasələr kitabı
               Konfrans qələmi və bloknotu
 

Konfransda qeydiyyatdan keçib amma iştirak edə bilməyənlərə məruzələrini təqdim etməsi üçün video və poster formatda təqdimat imkanı yaradılacaqdır. Bu tip təqdimatları qeydiyyatdan keçdikdən sonra email vasitəsi ilə konfrans təşkilat komitəsinə göndərmək lazımdır. Konfransda iştirak haqqı məruzənin qəbul olunması ilə bağlı məktubda qeyd olunacaq rekvizitlərə uyğun hesaba göndəriləcəkdir. Yalnız ödəniş etdikdən sonra iştirakçının məruzəsi çıxış üçün proqrama daxil olunacaqdır.