III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Davamlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

Konfransın təşkil olunması ilə bağlı bütün xərclər Paşaholding Şirkətlər Qrupu tərəfindən qarşılandığı üçün konfransda iştirak ÖDƏNİŞSİZDİR. Konfrans iştirakçılarına aşağıdakı materiallar təqdim olunacaqdır:
 
  1. Konfrans iştirak sertifikatı
  2. Konfrans köynəyi
  3. Konfrans çantası
  4. Konfrans xülasələr kitabı
  5. Konfrans qələmi və bloknotu

Konfrans online qaydada ZOOM platforması vasitəsi ilə təşkil olunacaqdır.