III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

NİZAMİ GƏNCƏVİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

MƏRUZƏLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ

Məruzələr aşağıdakı nümunədə verilmiş yazı qaydalarına uyğun olaraq hazırlanmalıdır.  Məruzə hazır olduqdan sonra konfrans saytı vasitəsi ilə qeydiyyatdan keçmək və daha sonra şəxsi profiliniz vasitəsi ilə göndərməlisiniz.  QEYDİYYAT ÜÇÜN KLİKLƏYİN

Qeydiyyatdan keçərək məruzənizi göndərdikdən sonra məruzənizin statusu haqqında saytda yaratdığınız profildən asanlıqla məlumat ala bilərsiniz. Sadəcə konfrans saytı vasitəsi ilə göndərilən məruzələr nəzərə alınacaqdır. 

Aşağıda məruzə yazı qaydaları, nümunə konfrans məruzəsi və məruzə göndərilməsi üçün vacib olan mərhələlərin qeyd olunduğu fayllar verilmişdir.

  • Yazı Qaydaları :
  • Nümunə :
  • Qeydiyyat :