III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Dayanıqlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

GƏNCƏ NÜMUNƏSİNDƏ ŞƏHƏRLƏRİN BRENDLƏŞMƏSİ

GƏNCƏ NÜMUNƏSİNDƏ ŞƏHƏRLƏRİN BRENDLƏŞMƏSİ
# Tarix Ad Soyad Mövzu Keçid
1 05.06.2021 12:45:00 Tural Novruzov BRANDING OF CITIES ON EXAMPLE OF GANJA https://zoom.us/j/98441561973?pwd=ZUNvVlpSRFhaaGI1OTZ1R1pwbEUyZz09
2 05.06.2021 12:30:00 Gilles Sabarros
3 05.06.2021 12:15:00 Ayten Mirzoyeva
4 05.06.2021 12:00:00 Thomas Schinko

BLOCKCHAIN TEXNOLOGİYASI VƏ RƏQƏMSAL VALYUTALAR

BLOCKCHAIN TEXNOLOGİYASI VƏ RƏQƏMSAL VALYUTALAR
# Tarix Ad Soyad Mövzu Keçid

QARABAĞIN DİRÇƏLİŞİNDƏ İNVESTİSİYALARIN ROLU

QARABAĞIN DİRÇƏLİŞİNDƏ İNVESTİSİYALARIN ROLU
# Tarix Ad Soyad Mövzu Keçid

IV SƏNAYE İNQİLABI

IV SƏNAYE İNQİLABI
# Tarix Ad Soyad Mövzu Keçid

KOB-LARIN REGİONAL İNKİŞAFDA ROLU

KOB-LARIN REGİONAL İNKİŞAFDA ROLU
# Tarix Ad Soyad Mövzu Keçid

SOSİAL SAHİBKARLIQ VƏ SOSİAL BİZNES

SOSİAL SAHİBKARLIQ VƏ SOSİAL BİZNES
# Tarix Ad Soyad Mövzu Keçid

RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT

RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT
# Tarix Ad Soyad Mövzu Keçid