III. İQTİSADİYYAT VƏ İDARƏETMƏ SAHƏSİNDƏ MAGİSTR VƏ DOKTORANTLARIN BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSI

Nizami Gəncəvi və Dayanıqlı İnkişaf

4 - 7 İYUN 2021
GƏNCƏ / AZƏRBAYCAN

AĞILLI VƏ DAYANIQLI ŞƏHƏRLƏR VƏ İNFRASTURUKTURLAR

AĞILLI VƏ DAYANIQLI ŞƏHƏRLƏR VƏ İNFRASTURUKTURLAR

Tural Əliyev

Fransanın Montpellier Universitetinin məzunudur. Hal hazırda İsveçrənin Cenevrə Universitetinin doktorantıdır və həmin universitetdə tədqiqatçı olaraq çalışır.

Dr. Matteo Tarantino

İtaliyanın Cattolica del Sacro Cuore Universitetinin məzunudur. Hal hazırda həmin universitetdə dosent və Cenevrə Universitetində baş tədqiqatçı olaraq çalışır.

Alexandre B. Hedjazi

ABŞ-ın Kaliforniya Universitetində doktorantura təhsili almışdır. Hal hazırda İsveçrənin Cenevrə Universitetində Qlobal Ətraf Mühit Siyasəti proqramının direktorudur.

Elşad Hacıyev

İsveçrənin Cenevrə Universitetinin məzunudur. Hal hazırda Cenevrədə yerləşən Zennous şirkətinin baş icraçı direktorudur.

GƏNCƏ NÜMUNƏSİNDƏ ŞƏHƏRLƏRİN BRENDLƏŞMƏSİ

GƏNCƏ NÜMUNƏSİNDƏ ŞƏHƏRLƏRİN BRENDLƏŞMƏSİ

Tural Novruzov

Böyük Britaniyanın University of Westminister və Cambridge University – nin məzunudur. AzProperty Daşınmaz Əmlak Konsultasiya şirkətinin icraçı direktoru və Vasconi Architectes by Thomas Schinko şirkətinin Azərbaycan üzrə meneceri vəzifəsində çalışır.

Thomas Schinko

Almaniyanın Karlsruhe Texnologiya Universitetinin məzunudur. Fransa mərkəzli Vasconi Architectes by Thomas Schinko şirkətinin qurucusu və baş icraçı direktorudur.

Ayten Mirzoyeva

Böyük Britaniyanın Oxford Brookes Universitetinin və ABŞ – ın Texas A&M University – nin məzunudur. Minor International Şirkətlər Qrupunda Satış üzrə Direktor və Vasconi Architectes by Thomas Schinko şirkətində İnkişaf və Brendinq üzrə Vitse – Prezident olaraq çalışır.

Gilles Sabarros

Fransanın École des Beaux-Arts məzunudur. Vasconi Architectes by Thomas Schinko şirkətində şəhər planlaşdırması üzrə layihə rəhbəri kimi çalışır.

İNKİŞAFDA OLAN BAZARLARDA KOB VƏ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN MALİYYƏLƏŞMƏ PROBLEMLƏRİ VƏ İMKANLAR

İNKİŞAFDA OLAN BAZARLARDA KOB VƏ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİNİN MALİYYƏLƏŞMƏ PROBLEMLƏRİ VƏ İMKANLAR

BLOKÇEYN TEXNOLOGİYASI VƏ RƏQƏMSAL VALYUTALAR

BLOKÇEYN TEXNOLOGİYASI VƏ RƏQƏMSAL VALYUTALAR

MÜASİR DÜNYADA RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT

MÜASİR DÜNYADA RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT

COVID-19 PANDEMİYASININ KOMMERSİYA MƏQSƏDLİ DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINA TƏSİRİ

COVID-19 PANDEMİYASININ KOMMERSİYA MƏQSƏDLİ DAŞINMAZ ƏMLAK BAZARINA TƏSİRİ

UNİVERSİTETLƏR VƏ QHT-LƏR İLƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN ƏMƏKDAŞLIQLARIN İCTİMAİ DƏYİŞİKLƏRƏ TƏSİRİ

UNİVERSİTETLƏR VƏ QHT-LƏR İLƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN ƏMƏKDAŞLIQLARIN İCTİMAİ DƏYİŞİKLƏRƏ TƏSİRİ

IV SƏNAYE İNQİLABI

IV SƏNAYE İNQİLABI

AZƏRBAYCANDA ELEKTRON TİCARƏT VƏ ELEKTRON İXRACAT PERSPEKTİVLƏRİ

AZƏRBAYCANDA ELEKTRON TİCARƏT VƏ ELEKTRON İXRACAT PERSPEKTİVLƏRİ

KOB-LARIN REGİONAL İNKİŞAFDA ROLU

KOB-LARIN REGİONAL İNKİŞAFDA ROLU

AKADEMİK UĞURUN FORMULU: AKADEMİK VƏ PROFESİONAL HƏYATIN BALANLAŞDIRILMASI

AKADEMİK UĞURUN FORMULU: AKADEMİK VƏ PROFESİONAL HƏYATIN BALANLAŞDIRILMASI

AZƏRBAYCANDA POSTMÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏ MƏŞĞULLUQ VƏ İNVESTİSİYALAR

AZƏRBAYCANDA POSTMÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏ MƏŞĞULLUQ VƏ İNVESTİSİYALAR

TƏDQİQAT METODLARI VƏ ELMİ METOD FƏALİYYƏTLƏRİ

TƏDQİQAT METODLARI VƏ ELMİ METOD FƏALİYYƏTLƏRİ

SOSİAL BİZNES VƏ SOSİAL SAHİBKARLIĞIN İQTİSADİYYATA TƏSİRLƏRİ

SOSİAL BİZNES VƏ SOSİAL SAHİBKARLIĞIN İQTİSADİYYATA TƏSİRLƏRİ

YAŞIL ŞƏHƏRLƏR VƏ YAŞIL İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ

YAŞIL ŞƏHƏRLƏR VƏ YAŞIL İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ