Heydər Əliyev və Azərbaycanın İqtisadi İnkişafı

Heydər Əliyev və Azərbaycanın İqtisadi İnkişafı

FinTech – lər və Maliyyə Bazarlarına Təsiri

FinTech – lər və Maliyyə Bazarlarına Təsiri

Data Analitikası və Gələcək Perspektivlər

Data Analitikası və Gələcək Perspektivlər

İnnovasiya İqtisadiyyatı və İnnovativ İnkişaf

İnnovasiya İqtisadiyyatı və İnnovativ İnkişaf

Süni İntellektin İqtisadi Proseslərdəki Rolu

Süni İntellektin İqtisadi Proseslərdəki Rolu

İqtisadi Problemlərin Həllində Davranış İqtisadiyyatının Rolu

İqtisadi Problemlərin Həllində Davranış İqtisadiyyatının Rolu

Dünya İqtisadiyyatının Gələcəyinə Baxış

Dünya İqtisadiyyatının Gələcəyinə Baxış