II.INTERNATIONAL POSTGRADUATE CONFERENCE ON ECONOMICS AND MANAGEMENT

UNEC - 90

29 - 31 May 2020
Azerbaijan / Baku - Fairmont Hotel

2020

Kamal Mirzəyev

Kamal Mirzəyev

Strateji İnsan Resursları Sistemində Təmin Fəaliyyətinin Ölçülməsi və Qiymətləndirilməsi
Sevinj Mammadova (USA)

Sevinj Mammadova (USA)

How Education and Training Affect the Economy
Sezgin Uysal ( Turkey)

Sezgin Uysal ( Turkey)

Politik Risk ve Enerji Fiyatları İlişkisi: İktisat Tarihinden Doğal Bir Deney
Alexander Lyash (Russia)

Alexander Lyash (Russia)

Эффективное Управление Денежными Средствами На Основе Финансовых Технологий

2019

Məsumə Talıbova

Məsumə Talıbova

İnsanların düşüncə tərzinin maliyyə bazarlarının inkişafına təsiri
Vasif Mahmudov

Vasif Mahmudov

Derivative financial instruments as the prospect of development of international financial market
Aysel Hüseynova

Aysel Hüseynova

İşletmelerde stratejik yönetim sürecinde performans ölçümünde balanced scorecard-in (BSC) rolü
İsa Qurbanov

İsa Qurbanov

Проблема конкурентоспособности Азербайджанской экономики